Varför kan jag inte hämta ut läkemedel för mer än 3 månader?

  • Mängden läkemedel på recept som du kan hämta ut vid samma tillfälle är just nu begränsad och styr vad vi som apotek får lämna ut till dig. I dessa tider kan du som mest hämta ut upp till 90 dagars förbrukning vid samma tillfälle. Det är ett beslut taget av regeringen för att säkra tillgången till läkemedel i Sverige till följd av covid-19-pandemin.

    Begränsningen gäller alla läkemedel på recept. Vare sig det är läkemedel till djur eller människa, om det så är inom eller utanför läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet). När du använt 2/3 av läkemedlet kan du hämta ut igen. 

    För att vara tydlig råder det ingen generell läkemedelsbrist i Sverige. Begränsningen är satt för att alla som behöver det ska kunna hämta ut och få sina läkemedel i tid.

    Om du nyligen hämtade ut medicin eller försöker hämta ut för mer än 3 månaders förbrukning kan alltså din beställning stoppas från att skickas. 


    Läs mer hos Läkemedelsverket.

  • Fick du svar på din fråga?