Så funkar högkostnadsskyddet

 • Från och med den 1 januari 2022 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 350 kronor till 2 400 kronor.

  Högkostnadsskyddet innebär att det finns en övre gräns som begränsar dina kostnader för receptbelagda läkemedel. Du betalar därför max 2400 kronor för mediciner som ingår i läkemedelsförmånen och stomiprodukter under en tolvmånadersperiod.

  Så fungerar högkostnadsskyddet

  Högkostnadsskyddet skyddar dig som privatperson mot höga kostnader för receptbelagda läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Högkostnadsskyddet är utformat som en rabattrappa som innebär att du får högre rabatt i takt med att dina läkemedelskostnader stiger.

  Du betalar alltid upp till 1200 kronor själv, men max 2400 kronor under en tolvmånadersperiod. När du själv har betalat 2400 kronor har du rätt till ett frikort under resterande månader under samma tolvmånadersperiod. Kostnaden för dina läkemedel subventioneras då av landstinget. Frikortet gäller samtliga läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

  Tolvmånadersperioden börjar gälla från det datum du gör ditt första uttag av receptbelagda läkemedel eller stomiprodukter.

  Ny rabatt-trappa

  Innan du har rätt till ett frikort betalar du själv upp till 2400 kronor för receptbelagda läkemedel under en tolvmånadersperiod. Kommer du inte upp i 2400 kronor har du rätt till rabatt enligt rabattrappan nedan.

  • Upp till 1200 kr - 0 %
  • 1200 - 1745 kr - 50 %
  • 1746 - 2237 kr - 75 %
  • 2238 - 2400 kr - 90 %
  • 2400 kr uppåt - 100 %

  Ditt högkostnadsskydd justeras automatiskt så att du hamnar rätt i den nya trappan.Det innebär att du får betala ikapp enligt tabellen nedan den första gången du handlar läkemedel på recept efter årsskiftet.

  Betald egenavgift före 1.1.2022 - Extra belopp att betala

  0-1174 kronor                                 0 kronor

  1175 - 1708 kronor                        12,50 kronor

  1709 - 2189 kronor                        24,43 kronor

  2190 - 2350 kronor                        37,73 kronor

  Befinner du dig precis mellan två trappsteg kan det extra beloppet avvika lite från det som anges i tabellen, men det blir aldrig högre än 37,73 kronor. Höjningarna i högkostnadsskyddet beror på att prisbasbeloppet för 2022 har höjts till 48 300 kronor. Du som har betalat 2 350 kronor senast den 31 december 2021 och uppnått frikort, behåller frikortet så länge det gäller. Först därefter går du in i den nya trappan.

  Vill du läsa mer? Surfa då in på EHälsomyndighetens hemsida.

  Länk: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/privat/e-recept/hogkostnadsskydd/

  Vad ingår i Läkemedelsförmånen?

  Vilka läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen beslutas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

  Idag ingår:

  • De flesta receptbelagda läkemedel
  • En del receptfria läkemedel
  • Förbrukningsartiklar vid stomi
  • Förbrukningsartiklar som behövs för att ta vissa mediciner
  • Förbrukningsartiklar för egenkontroll av medicinering

  Hur mycket och ofta får jag hämta?

  Du kan alltid hämta ut receptbelagda läkemedel när du vill. Men för att de ska ingå i högkostnadsskyddet kan du hämta ut upp till 90 dagars förbrukning vid samma tillfälle. När du hämtar ut receptförskrivna läkemedel igen bör minst 2 /3 av tiden som det tidigare uttaget var avsedd att räcka för ha passerat.

  Hämtar du till exempel ut en förpackning med 100 tabletter och ska ta en om dagen måste minst 67 dagar ha gått innan du kan göra ett nytt uttag med högkostnadsskydd.

  Särskilda regler för preventivmedel

  Det finns särskilda regler för receptbelagda preventivmedel. Den regleras av ålder och vilket landsting man bor i och är inte en del av det vanliga högkostnadsskyddet.

  Alla kvinnor under 21 år får hämta ut receptförskrivna preventivmedel utan kostnad. Om du ingår i den gruppen visas det i kassan. Beroende på vilket landsting du tillhör kan du som är kvinna mellan 21-26 år även få subventionerade preventivmedel. Även detta visas i kassan.

  Livsmedel till barn under 16 år

  Vid vissa sjukdomar subventioneras även speciallivsmedel till barn under 16 år om de skrivs ut av en läkare. Du betalar 120 kronor per expedition för upp till 3 månaders förbrukning. Denna kostnad ingår inte i högkostnadsskyddet.

  Högkostnadsskydd för barn under 18 år

  Alla läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år.

  Har jag rätt till högkostnadsskyddet?

  Om du är bosatt i Sverige ha du rätt till högkostnadsskyddet. Även personer som har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna av högkostnadsskyddet.

  För att du ska få rätt till prisreduktion kan du välja att vara med i högkostnadsdatabasen. Alla apotek i Sverige är anslutna och ditt receptuttag registreras automatiskt oavsett vilket apotek du väljer att handla på. De allra flesta är redan anslutna till högkostnadsdatabasen. Är du inte ansluten till högkostnadsdatabasen är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

 • Fick du svar på din fråga?