Utbyte av läkemedel

  • När du hämtar ut ett receptbelagt läkemedel kan du bli erbjuden ett annat läkemedel än det som är föreskrivet dig. Det kallas för generiskt utbyte och innebär att vi byter ut det läkemedel som står på ditt recept till ett likvärdigt läkemedel med samma verksamma ämne. Alla utbytbara läkemedel granskas av Läkemedelsverket. Därför kan du vara säker på att det läkemedel som vi erbjuder dig som utbyte har en likvärdig effekt.

    Alla apotek är skyldiga att erbjuda dig ett utbyte om det finns ett billigare alternativ. Du kan alltid välja att få det läkemedel som din läkare föreskrivit dig. Men då betalar du själv mellanskillnaden mellan läkemedlet och det billigare alternativet. Den mellanskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

    Skulle du hellre vilja ha ett annat utbytbart alternativ än de du fått förskrivet eller det billigare alternativet kan du även välja det. Då får du dock stå för hela kostnaden själv.

    Det kan variera vilken vara som är billigast och som blir erbjuden dig. Därför kan det skilja sig från månad till månad vilket läkemedel vi erbjuder dig i utbyte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar vilket läkemedel som ska vara billigast och som apoteken ska erbjuda dig. TLV utser den billigaste varan en gång i månaden.

  • Fick du svar på din fråga?