Så funkar fullmakter

 • Du kan låta någon annan hämta ut dina receptbelagda läkemedel genom att ge dem en fullmakt. Det innebär att de kan se, beställa och göra läkemedelsuttag åt dig. Du kan ge fullmakter åt såväl andra privatpersoner som vårdenheter. Som privatperson kan du även få en fullmakt från en anhörig.

  När du loggar in på “Mina recept” kan du enkelt beställa recept till de du har fullmakt för. För att ge en fullmakt till någon annan loggar du in med din E-legitimation och klickar på “Ge fullmakt” och följer instruktionerna.

  För att en fullmakt ska bli aktiv behöver både fullmaktsgivaren och ombudet samtycka till att E-hälsomyndigheten behandlar deras personuppgifter. Från och med den 1 juni 2020 är samtycket obligatoriskt. Det gäller även för fullmakter som registrerats innan den 1 juni, men du har olika lång tid på dig att samtycka beroende på när fullmakten har registrerats.

  Om fullmakten är registrerad innan den 1 juni behöver ombudet lämna sitt samtycke senast den 31 januari 2021. Fullmaktsgivaren lämnade sitt samtycke i samband med att hen registrerade fullmakten. Men ombudet behöver också samtycka, annars går fullmakten inte längre att använda.

  För fullmakter som är registrerade den 1 juni eller senare har ombudet sju kalenderdagar på sig att samtycka. Det innebär att om fullmakten registreras på en måndag, behöver ombudet samtycka senast kommande söndag.

  Läs mer om fullmakter på eHälsomydighetens sida om fullmakter

 • Fick du svar på din fråga?