Hämta ut barnrecept

  • Om ditt barn fått ett läkemedel utskrivet på recept kan du som förälder enkelt se, beställa och hämta ut det från oss. Som vårdnadshavare behöver du ingen fullmakt för recept för ditt eget barn under 18 år.

    Du kan hämta ut recept till ditt barn, samtidigt som du hämtar ut receptbelagda läkemedel till dig själv, ditt djur eller någon du har fullmakt för.

    OBS!  Från den 11 april 2019 råder begränsad åtkomst till tonåringars e-recept för vårdnadshavare. Det innebär att vårdnadshavare till tonåringar i åldern 13–17 år inte längre automatiskt kan titta på och beställa sin tonårings läkemedel via apotekens e-handel (så kallad direktåtkomst). Tonåringar kan själva logga in och se sina recept om de har bankID. 

    Syftet med förändringen är att följa offentlighets- och sekretesslagen. För tonåringar innebär förändringen ett ökat skydd för den personliga integriteten.

  • Fick du svar på din fråga?